Ritual Hall - Advice to All Newlyweds in Varna

Съвет към всички младоженци, които искат да направят своята сватба във Варна - НЕ сключвайте граждански брак в ритуална зала Варна. Сега ще обясня защо.Днес се прибрах много разтревожена от една много неприятна случка в ритуална зала Варна. Младоженците, които снимах бяха избрали да направят св... more...